Tour Sara Baras Spoletto Festival 2006

Programación

Artistas

Espectáculos

Espacios

Ballet Flamenco Sara Baras
Sabores
Gaillard Municipal Auditorium Spoleto Festival, Charleston, SC